Praktisk info
Ved indflytningen på Balling Ældrecenter vil du blive modtaget af personalet, men det vil være mest hensigtsmæssig for dig, at dine møbler er på plads før du flytter ind.
Der hører ikke vaskemaskine, tørrestativ, eventuel kondenstørretumbler, TV, radio og lignende til boligen, derfor skal de selv medbringe disse ting.

Adresse- og telefonflytning skal du selv sørge for, tillige med ansøgning af boligstøtte, vand- og varmetilskud, tegning af indbo- og ansvarsforsikring o.lign. Ved indgangen til din bolig er der opsat en postkasse, som du selv er ansvarlig for at tømme. Er der brug for hjælp til dette, kan det aftales ved indflytningen.

Har din nuværende læge praksis inden for en afstand af 15 km fra Balling Ældrecenter, kan du beholde lægen. Bruger du, at gå til tandlæge kan din sædvanlige tandlæge beholdes, men der er evt. også mulighed for at blive visiteret til omsorgstandplejen. Du kan selvfølgelig også beholde din vanlige fodplejer og frisør, men du skal selv evt. med din families hjælp komme frem og tilbage. Alternativt kommer der damefrisør i huset hver 4. uge og fodplejer hver 6. uge, som kan bestilles mod egenbetaling.
Personalet har desværre ikke mulighed for at følge dig til læge-optiker-sygehusbesøg osv. Det er derimod din familie eller venner, som skal ledsage dig.

Ser gerne der medbringes så meget privat tøj, at der er mulighed for, der kan vaskes efter behov.

Indflytning
Inden for de første 14 dage vil du blive tildelt 3 kontaktpersoner, hvoraf den ene er centersygeplejerske. Kontaktpersonerne vil være dig behjælpelig med besvarelse af eventuelle spørgsmål, du og dine pårørende måtte have. Endvidere vil de sammen med dig lave:

  • Administrationsaftale
  • Velkomstsamtale
  • Afgørelser
  • Individuel handle-, pleje- og aktivitetsplan

Økonomi
Alle der flytter ind på Balling Ældrecenter beholder deres pension. Det betyder, at der skal betales for de ydelser, der modtages. D.v.s. husleje, el, varme, forsikringer, mad m.v. skal du selv betalte. Vi ser gerne, at de flest mulige udgifter bliver betalt over Betalingsservice (PBS), idet det dels letter hverdagen, og samtidig minimerer din kontantbeholdning, på grund af vi helst ikke ser, at du har ret mange kontanter, og værdifulde genstande liggende i din lejlighed.

Hvilken hjælpe kan du få?
Hjælp til selvhjælp. Du opfordres til selv, at gøre mest muligt, f.eks. tørre støv af lignende, men du vil hver 2. uge modtage hjælp til almindelig rengøring for eksempel tørre støv af, støvsugning, gulvvask, alt efter hvilket behov du har for hjælp. Du og din familie er altid velkommen til selv at forestå rengøringen i den grad I ønsker det.

Dette indgår ikke i rengøringen:

  • Vinduespudsning
  • Gardinvask
  • Hovedrengøring
  • Vedligeholdelse af dine private ting i form af sølvtøj, møbler mm.

Der kan bestilles vinduespudser, som du selv afregner med.

Indkøb
Er du ikke selv i stand til at handle ind, og har dine pårørende ikke mulighed for det, er der mulighed for at få en konto i byens dagligvarebutik med varelevering derfra.

Transport
Hvis du skal i byen og ikke bliver afhentet af familie eller bekendte, ser vi gerne, at du eller dine pårørende bestiller bilen for dig.

Publiceret 14-07-2016