Kontaktrådets formål - At være talerør for de ældre

Der er valgt et Kontaktråd som repræsenterer alle beboerne på Balling Ældrecenter, hjemmeboende ældre i området og deres familie. Kontaktrådet er det officielle talerør for beboerne og for de ældre i lokalområdet. Rådet har til formål, at styrke de ældres livskvalitet, og være medvirker til at sikre de bedst mulige forhold. Dette kan ske igennem en dialog - mellem henholdsvis brugere/pårørende og leder/medarbejdere på ældrecentrene og i hjemmeplejen - om tilrettelæggelse af den kommunale service

Kontaktrådet holder generalforsamling en gang årligt, hvor beboerne, pårørende samt ældre i lokalområdet kan vælges. Her er det vigtigt at alle møder op.

Kontaktrådet består af 9 valgte medlemmer.

Formand
Ina Kristensen
Vester Ballingvej 2
7860 Spøttrup
Tlf. nr. 97 56 42 58/61 75 43 04/61 75 44 82
Mail: inamarie.kristensen@gmail.com

Næst formand/Kasserer
Grethe Pedersen
Refsgårdvej 2
7860 Spøttrup
Tlf. nr. 97 56 41 35/40 94 72 36
Mail: sg.pedersen@mail.dk

Sekretær
Områdeleder Karin Christensen
Balling Plejecenter
Tlf. nr: 2034 3010
Mail: ksti@skivekommune.dk
Hans Peter Jørgensen
Skivevej 13, lej. 13
Balling
7860 Spøttrup
tlf. nr. 97 56 42 06
Svend Jørgensen,
Rolighedsvej 9, 7860 Spøttrup
Tlf. 9756 4455
Mobil: 3070 4815
Mail: sjlykkebo@mail.dk
Karen Smed
Villaparken 109
Balling
7860  Spøttrup
Tlf. 97 56 44 26
Mail: KarenSmed@DuKamail.dk
Inga Jepsen
Hornshøjparken 63
7500 Holstebro
mail: jepsenmail@gmail.com

Suppleant
Linda Nielsen
Posthusvej 10
Balling
7860  Spøttrup
Tlf. 2979 7629

 

 

   

Der holdes mindst 4 årlige møder og referatet fra møderne kan læses på opslagstavlen på Balling Ældrecenter.

Skive Kommune har vedtægter, der er fælles for alle Kontaktråd. Vedtægterne kan læses under nedenstående link.

 

 

 

Publiceret 06-12-2018