Du vil døgnet rundt møde uddannede sundhedsfaglige medarbejdere.

Du vil døgnet rundt møde uddannede og sundhedsfaglige medarbejdere. På Balling Ældrecenter har vi en stab af dygtige medarbejdere - ca. 55 inden for faggrupperne Social-og sundhedshjælper, Social-og sundhedsassistent, sygeplejerske, rengøringsassistent, økonoma, køkkenassistent, kontor og teknisk service. Alle medarbejdere i de forskellige faggruppe besidder en høj faglighed og supplerer hinanden godt i hverdagen. Vi har også - i tæt samarbejde med dig - mulighed for, at få faglig støtte fra Skive Kommunes Ergo- og Fysioterapeuter.

Vi arbejder målrettet for at gøre en indsats for, at du som beboer får en indholdsrig tilværelse. Vi har fokus på dine behov og ønsker og tilpasser løbende dine pleje og omsorgsbehov

Ældrecentret har en centersygeplejerske, der vil kunne træffes de fleste man- til torsdag i tidsrummet 8 - 15. Centersygeplejersken har også en sygeplejeklinik, hvor områdets borgere - efter aftale - kan komme og få skiftet forbinding, med mere.

Områdeleder Anni Overgaard kan kontaktes på telefon 20 34 30 10 eller på e-mail anov@skivekommune.dk

Tilbage til forsiden

Publiceret 21-10-2015